جغرافیای دوم راهنمایی

سال 1388

درس 6

درس ششم : آيا قاره ي آسيا پرجمعيت ترين قاره جهان است؟
پراکندگي جمعيت:

به نقشه ي پراکندگي جمعيت در آسيا توجه کنيد.آيا پراکندگي جمعيت در همه جاي اين قاره يکسان است. در کدام نواحي تراکم جمعيت کمتر است؟ سيبري ، مغولستان ، هيماليا در نواحي داخلي شبه جزيره عربستان ، نواحي داخلي فلات ايران و نواحي مرکزي آسيا جمعيت کمي زندگي مي کنند؟ چرا؟ در نواحي مرتفع فلات تبت و هيماليا، به دليل سرماي طاقت فرسا، کم بودن زمين هاي کشاورزي، مشکلات حمل و نقل و تراکم جمعيت کم است. در مشرق و جنوب شرقي آسيا، تراکم جمعيت زياد است؛ براي مثال ، از حدود 212 ميليون نفر جمعيت کشور اندونزي، حدود 100 ميليون نفر، در جزيره ي کوچک جاوه و متمرکز شده اند. و اين جزيره متراکم ترين ناحيه ي کره ي زمين از نظر جمعيت است.    فعاليت :
1 – عوامل طبيعي مؤثر در پراکندگي جمعيت را در جاي مناسب خود قرار دهيد.
خاک نامساعد – جلگه هاي پست و هموار- باران فراوان – باران کم – پوشش گياهي فقير –فلات ها و قله هاي بلند – آب و هواي گرم و مرطوب – آب و هواي سرد و خشک – پوشش گياهي سرسبز – خاک آبرفتي.

 

 


  افزايش جمعيت و پيامدهاي آن:

جمعيت جهان به سرعت رو به افزايش است؛ زيرا، تعداد افرادي که به دنيا مي آيند بسيار بيش از تعداد افرادي است که از دنيا مي روند. سرشماري ها نشان مي دهند که هم اکنون جمعيت جهان به بيش از6/6 ميليارد نفر رسيده است. آيا مي دانيد سرشماري چيست؟
براي آگاهي از تعداد جمعيت يک ناحيه آن ها را سرشماري مي کنند. اگر معلم از شما بخواهد که هريک از شما وضعيت افراد خانواده ي خود را از نظر تعداد، جنسيت ، ميزان سواد، سن و ... مطالعه کرده و نتيجه را به کلاس اعلام کنيد، اين عمل شما نوعي سرشماري است.
در سرشماري يک کشور، دولت اطلاعاتي در مورد جمعيت يک روستا، يک شهر، يک استان يا کشور گردآوري مي کند. اين اطلاعات به دولت کمک مي کند تا براي نيازهاي مختلف مردم و حل مشکلات آن ها برنامه ريزي کند.
به کساني که جمعيت را سرشماري مي کنند، آمارگير مي گويند. در کشور ما ، سرشماري هر ده سال يک بار صورت مي گيرد. نخستين سرشماري در سال 1335 و تازه ترين سرشماري در سال 1375 انجام گرفته است.
جمعيت در همه ي قاره هاي جهان به طور يک سان پراکنده نشده اند. به نمودار زير توجه کنيد. پرجمعيت ترين قاره ي جهان کدام قاره ا ست؟ آسيا
   چين و هند پرجمعيت ترين کشورهاي جهان:

دو کشور چين (با بيش از يک ميليارد و دويست و هفتاد ميليون نفر) و هند ( با بيش از يک ميليارد نفر) پرجمعيت ترين کشورهاي جهان هستند که در قاره ي آسيا واقع شده اند. جمعيت اين دو کشور بر روي هم جمعيت جهان را تشکيل مي دهد.  

اين دو کشور با جمعيت زيادي مواجه هستند. اين امر مشکلات زيادي را براي مردم اين کشورها به وجود مي آورد. براي مثال تأمين مخارج و تهيه ي مسکن فرزندان براي پدران و مادران بسيار دشوار است.
در برخي از شهرهاي هند نظير کلکته، مدْرَس، و دهلي هزاران نفر تمام عمر را در کنار خيابان ها زندگي مي کنند. انسان از ديدن زندگي اين مردم فقير بسيار اندوهگين مي شود. جمعيت زياد هند موجب شده است که در اين کشور فقر، کمبود غذا و سوء تغذيه، کمبود وسايل بهداشتي و درماني، کمبود آب آشاميدني، کمبود مسکن، مدرسه و ... به وجود بيايد.
دولت هند امروزه به خانواده ها توصيه مي کند که فقط دو بچه داشته باشند تا زندگي آن ها بهتر شود. به نظر شما، چه تعداد بچه براي يک خانواده کافي است؟
 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم دی ۱۳۸۸ساعت 20:9  توسط مازیار حق شناس  |