جغرافیای دوم راهنمایی

سال 1388

نمونه سوالات

 

كامل كنید.

الف )ایران با توجه به خط استوا در نیم كره ی ...........................  قرار دارد.

ب)غربی ترین فلات آسیا فلات .............................................  است.

ج)دریای سرخ و مدیترانه به وسیله ی ........................................  .به یكدیگرمربوط هستند .

د)در دره ها ی زاگرس خشک درختان .....................................   می روید .

كدام مورد صحیح و كدام یك غلط است .                                 

الف)كشور ایران از سرزمین های بلند جنوب غربی آسیا است.

ب)نزدیك ترین اقیا نوس به كشور ایران اقیانوس آرا م  است .

ج)وسیع ترین ناحیه  آب و هوایی ایران ناحیه كوهستا نی است .

د)دامنه های غربی  زاگرس پر باران تر و سر سبز تر از دامنه های شرقی هستند.

 

هر یك از این جلگه ها در كدام طرف فلات ایران قرار دارند ؟

الف) جلگه رود كورا ((............... ))    ب) جلگه سند وپنجاب ((................))

فلات چگونه سرزمینی است    و بلند ترین   فلات آسیا   كدام است ؟

 

 

چه عواملی موجب می شود ساكنان كشورهای خاور میا نه به هم نزدیك تر شوند؟ (2مورد)

 

 

از نظر پوشش گیاهی دامنه های شمالی البرز چه تفا وتی با دامنه های جنوبی آن دارد ؟ چرا؟

 

 

ارتفاع در میزان بارش برف و باران و دمای هوای ناحیه كوهستانی چه نقشی دارد ؟.

 

دو نوع آب و هوای كوهستانی را نام ببرید .

 

دو مورد از اهمیت پوشش گیاهی استپ كوهی را بنویسید .

 

چرا به شمال غربی زاگرس ،زاگرس مرطوب می گویند ؟دو قله ی بلند این قسمت را نام ببرید .

 

دو عامل رشد جمعیت در ناحیه كوهستانی را بنویسید .

 

آب و هوای بیابانی كناره ای چگونه  ا ست و چه تفاوتی با بیابانی داخلی دارد؟

 .

چرا كشاورزی در ناحیه كوهستانی رونق دارد و چه محصولاتی در این ناحیه كشت می شود (4مورد)

 

 

به موارد زیر جواب دهید .

الف )بادهایی كه از جنوب و جنوب غربی به ایران می وزد چگونه هستند .

ب)بادهای جنوب شرقی در چه فصلی و از كدام اقیا نوس به ایرا ن می وزد .

ج) ریزش برف در ناحیه كوهستا نی چه اهمیتی دارد .

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم دی ۱۳۸۸ساعت 19:57  توسط مازیار حق شناس  |